POLITYKA PRYWATNOŚCI

W toku codziennej działalności bukmacher Wirolot wykorzystuje różne dane o możliwych do zidentyfikowania osobach, w tym dane o Tobie. Zbierając i wykorzystując te dane, podlegamy przepisom, które kontrolują, w jaki sposób możemy wykonywać takie czynności i jakie zabezpieczenia musimy zastosować.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, jak traktujemy dane osobowe, w tym dane poufne i inne dane nieosobowe, które bukmacher otrzymuje od Państwa w związku z korzystaniem z usług. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy platformy internetowej wirolot.pl.

Masz możliwość kontrolowania, jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane. Szczegółowe informacje na ich temat zawarte są w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy nie korzystać z usług zakładów lub nie wchodzić w interakcje z żadnym innym aspektem naszej działalności.

JAKIE DANE ZBIERAMY

Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy zbierać następujące informacje:

 • Nazwa użytkownika;
 • Adres IP;
 • Informacje techniczne o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych usług oraz inne informacje techniczne;
 • Informacje o korzystaniu z naszych usług, kiedy, gdzie i w jaki sposób korzystasz z naszych usług;
 • Informacje o wpłatach i wypłatach,
 • Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług;
 • Wszelkie inne dane, które podajesz nam kontaktując się z nami;

 

DLACZEGO TO ROBIMY

Bukmacher jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie różnych przepisów prawa. Należą do nich m.in. przepisy podatkowe, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacje licencjonowanych podmiotów wydawane przez organy nadzoru.

Prawnie uzasadniony interes, rozumiany jako całkowicie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych, który jest zgodny z Twoimi prawami (np. ochrona bezpieczeństwa przetwarzania danych, zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy, usługi marketingowe).

Ponadto Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Bukmachera w następujących celach

 • w celu świadczenia Państwu usług objętych funkcjonowaniem naszej strony internetowej;
 • w celu komunikacji z użytkownikami naszych usług;
 • aby umożliwić Ci udział w elementach usług interaktywnych;
 • aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach;